Kan ICT het tij keren bij de 10 grootste gezondheidsbedreigingen?

Kan ICT het tij keren bij de 10 grootste gezondheidsbedreigingen?

Momenteel zijn er tien grotere clusters van gezondheidsbedreigingen uitvoerig beschreven. Daar valt gelukkig op het gebied van preventie en curatie tijdig nog veel mee te doen. ICT en e-health kunnen helpen om het tij te keren.